Het geluid van de stille reserve

Ben of ken jij iemand met een onderwijsbevoegdheid, die niet meer in de onderwijssector werkzaam is in loondienst? Geef ons vijf minuutjes van je tijd, beantwoord 10 vragen en help het onderwijs! 
Start →

Wie of wat is de stille reserve?


De stille reserve in het onderwijs bestaat uit personen die een onderwijsbevoegdheid hebben, maar niet (in loondienst) werkzaam zijn in de onderwijssector. De reden waarom deze onderwijzers en onderwijzeressen niet of niet meer voor de klas staan, is divers. Het gaat bijvoorbeeld om:
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Een bewust genomen break door bijvoorbeeld de gezinssituatie
 • Een verplichte overstap naar een andere sector (bijv. na een burn-out)
 • Een vrijwillige overstap naar een andere sector
We hebben het hier over een grote en diverse groep. De laatste cijfers dateren van bijna 5 jaar geleden (2015) en geven aan dat het om 83.000 personen gaat in PO, VO en overig onderwijs. Hoe veel hoger deze getallen in 2020 zijn, weten we niet precies. Maar één ding is wel zeker: willen we van de stille reserve een minder grote groep maken, dan moeten we eerst weten waarom deze mensen zo stil zijn. 

Dit initiatief delen?

Waarom deze website


 • Oplossing tegen het tekort?

  Pratend over het lerarentekort wordt vaak gekeken naar de stille reserve. Veel mensen zien deze groep als een reservebank met mensen die ooit wel terug willen. Het lijkt er echter op dat leraren die eenmaal weg zijn, zelden de stap terug het onderwijs in maken. Ligt dit aan hen of aan de sector? Hoogste tijd voor meer informatie, zodat we een beter beeld krijgen van mogelijke oplossingen. 


 • Actuele cijfers en info

  Van de periode na 2015 zijn geen cijfers meer te vinden over de stille reserve. Terwijl het niet meer dan logisch en aannemelijk is dat deze groep ex-onderwijzers al jaren groeit. Feiten en cijfers zijn belangrijk, willen we op basis van de juiste informatie aan de slag kunnen met het oplossen van het lerarentekort.

 • De kracht van de mening

  Als we enkel cijfers zien, is het waarom snel ingekleurd. Zonde! We gaan ervan uit dat iemand met een onderwijsbevoegdheid niet zomaar stopt of iets anders gaat doen. Wat zijn veelvoorkomende redenen om het onderwijs te verlaten? Wat drijft deze mensen? Willen we de huidige leerkrachten in de onderwijssector behouden en verdere uitval beperken, dan is het van groot belang de beweegredenen van hun voorgangers te weten.


 • Recruitment? Nee!

  Deze website is niet gericht op werving van de stille reserve. De gedachte is juist andersom. Met meer informatie over de huidige stille reserve kunnen we voorkomen dat deze groep verder groeit én ervoor zorgen dat er weer genoeg (vak)leerkrachten zijn. Het idee is een betere toekomst voor zowel de onderwijzer als het onderwijs.


Vragen? Opmerkingen?
Laat van je horen.

Delen: