Cijfers

Cijfers

Reacties tot 16-09-2022 12:44 uur geven onderstaand beeld
55,4%
38,4%
37%
20,9%
17,8%
15,8%
9,6%
7,9%
6,5%

*onder organisatie wordt verstaan het niet durven af te wijken van wat ‘we altijd al zo deden’ in combinatie met de 'betutteling' van het onderwijs. De professional wordt niet (altijd) gezien als professional door zij/haar meerdere.

Groei

+52,3% tussen 2015 en 2019

Onderwijssoort

Voornamelijk uitstroom PO. 

Onderwijsjaren

1/3 stopt binnen 5 jaar. 

Opleiding

42,1 procent heeft master of uni.

Werktijdfactor

46% werkte 4 tot 5 dagen

Provincie

63,3% daar waar tekort grootst is

Huidige sector

46,6% zelfstandige in verschillende sectoren 

Salaris

Maar 43,2% verdient nu meer

Kans op terugkeer

1 = geen kans. 5 = veel kans.
Alle gegevens mogen zonder opgaaf of verzoek geciteerd en/of gebruikt worden.
Een vermelding van de bron (stillereserve.nl) is hierbij wel vereist. 
Help mee aan een representatief beeld. 
Deel deze site met mensen in jouw netwerk!
Share by: